Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Európsky deň jazykov 2012

26.9.2012 - Európsky deň jazykov 

den-jazykov-logo.jpgSpišská Nová Ves – Rada Európy  v roku 2001 vyhlásila 26. september  za „Európsky deň jazykov“. V Európe sa používa viac ako dvesto pôvodných európskych jazykov a preto učitelia a žiaci Základnej školy Spišská Nová Ves,  Komenského ulica strávili  tento deň oslavou cudzích jazykov. Žiaci za pomoci pedagógov si pripravili  rôzne aktivity, ktoré sa niesli v duchu rozprávok bratov Grimmovcov.

  Počas práce žiaci vo svojich dielach využívali výhradne cudzí jazyk. Výslednou aktivitou bola prezentácia všetkých prác.

  Akciu koordinovala vedúca Predmetovej komisie cudzích jazykov Mgr. Mária Wassermanová.

„Piataci vytvorili obrázkový slovník, šiestačky pôsobivo predviedli rozprávku o Snehulienke formou bábkového divadla. Siedmy ročník priestorovo znázornil rozprávku „Kocúr v čižmách“.

  Kto si chcel preskúšať svoje vedomosti o rozprávkach, mohol použiť zaujímavý rozprávkový kvíz, ktorý pripravili ôsmaci.

Deviatacky komiks vybudil mnohým prítomným  úsmev na tvári“ -  povedala predsedníčka komisie.

Mgr Beáta Labudová doplnila:

„ Cieľom tejto akcie bolo skĺbenie hovoreného a písaného slova a aktívne precvičenie slovnej zásoby najmä v anglickom jazyku hravou formou.

Dôležitým faktom bolo vzbudenie záujmu žiakov o štúdium cudzích jazykov. Nám pedagógom cudzích jazykov ide o to, aby si žiaci a hlavne ich rodičia uvedomili dôležitosť štúdia cudzieho jazyka. „

  O vydarený deň európskych cudzích jazykov na uvedenej základnej škole si zaslúžia poďakovanie vedenia školy pedagogičky Mgr Judita Iľašová, Mgr Petra Melikantová, Mgr Beáta Labudová a Mgr Mária Wassermanová.

DSC_0610.JPG