Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Exkurzia Brantner Nova

Exkurzia v spoločnosti Brantner Nova, s.r.o.

Vo štvrtok 3. 10.2013 sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie v spoločnosti Brantner Nova, kde sa dozvedeli všetko o spoločnosti starajúcej sa o naše životné prostredie, nakladaní s odpadom, separovaným zberom a taktiež o skládke odpadu. Veríme, že táto exkurzia ich obohatila o ďalšie cenné skúsenosti, lebo je lepšie 1x vidieť ako 100krát počuť.