Menu

Projektový deň - EUDeň jazykov 2013

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Európsky deň jazykov!

Dňa 26. septembra sa na našej škole uskutočnil v rámci Európskeho dňa jazykov projektový deň so zameraním na multikultúrnu výchovu.

   V tento deň žiaci pracovali na projektoch v cudzích jazykoch, okrem toho žiaci na lingvistických stanovištiach prezentované rôzne jazyky, s ktorými sa môžu v súčasnej viacjazyčnej Európe bežne stretnúť.

   Cieľom projektového dňa bolo vzbudiť v žiakoch nielen záujem o štúdium cudzích jazykov, ale aj multikultúrne povedomie, ktoré sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou života každého Európana.

Na záver "Projektového dňa" žiaci odprezentovali svoje Projekty pred svojimi spolužiakmi a návštevníkmi školy. Veríme, že sme týmto projektovým dňom zvýšili záujem o jazyky, čo bolo aj hlavným cieľom tohto projektového dňa.

Práce môžete nájsť aj vo fotogalérii.