Menu

Týždeň boja proti rasizmu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Týždeň boja proti rasizmu!

Týždeň boja proti rasizmu – aktivita pri ktorej sa uskutočnili besedy s uvedenou témou. Žiaci sa  aktívne zapojili do danej kampane tým, že v priebehu jednotlivých dní sa obliekali do farieb olympijských kruhov.

2013Protirasizmu137.JPG 2013Protirasizmu11.JPG 2013Protirasizmu126.JPG 2013Protirasizmu80.JPG

2013Protirasizmu105.JPG 2013Protirasizmu61.JPG

Viac fotiek môžete nájsť vo fotogalérii.