Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Jazyk

Jazyk na 1. stupni základnej školy.

 • Jazyk vyučujeme už od prvého ročníka základnej školy. 
 • Žiaci sú rozdelení do skupín s maximálnym počtom stanoveným štátnym 
  vzdelávacím programom.
 • Všetky hodiny cudzích jazykov prebiehajú v novozriadenej jazykovej učebni 
  s datavideoprojektorom, notebookom, slúchadlami a mikrofónmi.
 • Na vyučovanie používame učebnice schválené MŠ SR
 • Žiaci sa stretávajú so základnými tématickými celkami stanovenými štátnym 
  vzdelávacím programom.