Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2017.
  • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok)

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
  • Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).
  • Na vybraných základných školách bude vo februári 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

Prázdniny v školskom roku 2017/2018

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné 

27. október 2017 (streda)

30. október –
31. október 2017

2. november 2015 (pondelok)

vianočné

22. december 2017 (piatok)

23. december 2017 – 5. január 2018

8. január 2018 (ondelok)

polročné

1. február 2018 (štvrtok)

2. február 2018 (piatok)

5. február 2018 (pondelok)

jarné 

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018 (piatok)

19. február –
23. február 2018

26. február 2018 (pondelok)

Košický kraj, Prešovský krajj

23. február 2018 (piatok)

26. február –
2. marec 2018

5. marec 2018 (pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kra 

2.. marec 2018 (piatok)

5. marec –
9. marec 2018

12. marec 2018 (pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018 (streda)

29. marec – 3. apríl 2018

4. apríl 2018 (streda)

letné 

29. jún 2018 (piatok)

2. júl –
31. august 2018

3. september 2018(pondelok)