• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Beseda F.H.-Drevenický
máj 21, 2015

18.5.2015 sa konala v Spišskej knižnici beseda o spisovateľovi, ktorý pochádzal zo Spiša, F. Hadri - Drevenickom. Zúčastnili sa jej žiaci 3.A triedy. Dozvedeli sa viac o jeho tvorbe, živote a vypočuli si básne z jeho tvorby. Tamara Ružbacká a Marek Tokoly tiež besedu obohatili svojim prednesom básne Fialka a Nezábudka.Smile


Obč. m. František Hadri. Brat → Ľudovít Hadri. R. 1915 – 21 študoval na gymnáziách v Levoči, Spišskej Novej Vsi a v Trnave, 1921 – 26 na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, kde r. 1926 maturoval, 1926 – 31 pokračoval v štúdiách teológie na tamojšom biskupskom seminári, 1931 vysvätený za r. k. kňaza. R. 1931 – 42 pôsobil ako kaplán, súčasne katechéta na dievčenskom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi, od 1942 farár v Hnilčíku. Od r. 1927 publikoval reflexívnu, prírodnu, občiansku a duchovnú lyriku hlavne v náboženských časopisoch. Autor básnických zbierok Večerné červánky (1937), Výkrik vo víchrici (1939), Spievajúce rany (spoločne s bratom Ľudovítom, 1939), Slovenský rok (1943), súboru troch balád Rozhovory s minulosťou (1939), zbierok detských veršíkov Zlaté dni (1941) a Perličky našej mamičky (1946). V rkp. zanechal 2-zv. kroniku Hnilčíka, naboženské diela prekladal z francúzštiny, maďarčiny a nemčiny, po r. 1948 sa venoval iba zbieraniu folklóru.

Späť na všetky aktuality