• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Cena Embraco za ekológiu 7.ročník
apríl 2, 2015

31.3.2015 sa konalo vyhodnotenie 7.ročníka Cena Embraco za ekológiu - DRUHÁ ŠANCA PRE ODPAD.
Získali sme špeciálnu cenu za prezentáciu. Blahoželáme!

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie žiakov, pedagógov ale aj rodičov o minimalizácii odpadu – ako prvom stupni odpadovej hierarchie - MINIMALIZUJ a opätovnom používaní – druhý stupeň odpadovej hierarchie, a to najmä inovatívnym spôsobom – ZNOVA POUŽÍVAJ. Viesť k triedeniu odpadov – RECYKLUJ. Podnietiť v žiakoch nadšenie pre ochranu životného prostredia a vniesť do vyučovacieho procesu ducha tretieho sektora. Vlastnou skúsenosťou pri realizácii projektu získať nové vedomosti, podporiť kreativitu, estetické cítenie a rozvíjať manuálne zručnosti pri práci v tvorivých dielňach. Vytvoriť oddychovú zónu z odpadu a tým skrášliť prostredie školy. Zaviesť tradíciu výroby z odpadového materiálu. O činnosti informovať širokú verejnosť prostredníctvom letákov, rozhlasových relácií, www. stránky školy, EKO novín a príspevkov do Informátora.


Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí projekt pripravovali!Wink

viac info nájdete:

http://agentury.sme.sk/c/7727432/projekty-v-ramci-ceny-embraco-za-ekologiu-boli-zamerane-na-zhodnocovanie-odpadu.html#ixzz3W3plQAxB

 foto v galérii

Späť na všetky aktuality