• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Deň Zeme
máj 10, 2015

Dňa 24. 4. 2015 sa na našej škole konal Deň Zeme. Do tohto projektového dňa sa zapojili všetci žiaci našej školy, všetci pedagógovia a školský klub detí.

1.-3.ročník a 4.C : Neodpadni z odpadu – 1.hod. prednáška o odpadoch - foto v galérii

                                                          2.-3.hod. výroba výrobkov z odpadového materiálu - foto výrobkov v galérii

                                                           4.hod. brigáda v areáli školy, atrium,... - foto v galérii                                 

-    Zodp.: triedni učitelia + asistentky

4. ročník 4.A a 4.B:  1.-5.hod. čistenie Náučného chodníka mládeže- kratšia trasa

V rámci projektového dňa Deň Zeme žiaci štvrtého ročníka vyčistili Náučný chodník v Slovenskom raji. Nazbierali niekoľko vriec odpadu a zostal v nich dobrý pocit a super nálada. - foto v galérii

-    Zodp.: Melegová, Štubňová, Dračková

5.ročník: Ako sa správame v prírode? – 3.hod. Správa NP Slov. raj – prednáška, foto v galérii

-  Zodp.: Bočkajová, Mlynarčíková, Wassermanová

6.ročník 6.A a 6.B:  1.-5.hod. čistenie Náučného chodníka mládeže – dlhšia trasa

-  Zodp.: Labudová, Proksová,  Grecová,

7.ročník: 3.hod.- História soli, Energetické centrum – prednáška, žiaci sa dozvedeli ako sa ťažila soľ, aký mala význam, že sa využívala ako platidlo, bola vážne nad zlato, kde všade sú  a či boli soľné bane u nás a v okolitých štátoch, foto v galérii.

-  Zodp.: Laufová, Palenčárová, Mrázová, Iľašová

8.A, 8.C, 9.A: 3.hod.- Kde končí odpad? , B- NOVA –linka separovaného odpadu

-  Zodp.: Daniel, Romanová, Kupčíková

6.C, 8.B, 9.B :   Aby sa škola zelenala?

                         4.-5.hod. pomoc 1.-3. ročníku pri upratovaní areálu školy

-  Zodp.: Jetš I., Jetš Ľ., Cpin A.

TV Reduta     http://www.snv.sk/archiv?video=150427-1

Organizátor Dňa Zeme p. uč. Daniel M.Smile

 

 

Späť na všetky aktuality