• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Drogy? Tie nie sú pre mňa!
október 27, 2017

Drogy? Tie nie sú pre mňa!

Žiaci 6. a 7.ročníka sa zapojili do projektu Drogy? Tie nie sú pre mňa...

Cieľom projektu je formou besied, prednášok a aktivít formovať zdravý životný štýl mladej generácie a viesť ich k zodpovednému rozhodovaniu sa v situáciách, kedy sú vystavení  tlaku skupiny alebo vonkajšieho prostredia. Aktivity žiakov zaujali, mali záujem o informácie, ktoré získali od lektorov z mestskej polície, PZ SR, a od peer aktivistov OZ Mladí ľudia a život. Veľký ohlas mal aj workshop Street Dance. Žiaci sa naučili niektoré tanečné kroky. Ich úlohou je nacvičiť si krátky tanec, s ktorým sa predstavia na záverečnom súťažnom podujatí.
IMG_20171020_134338.jpg DSC_0763.JPG DSC_0759.JPG DSC_0715.JPG DSC_0718.JPG
Späť na všetky aktuality