• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Druhá šanca pre odpad
august 28, 2015

CENA EMBRACO ZA EKOLÓGIU

Názov projektu: " DRUHÁ ŠANCA PRE ODPAD "

Spoločnosť Embraco už 7 rokov podporuje environmentálne projekty materských a základných škôl v Spišskej Novej Vsi a okolí. Tento rok sa aj naša základná škola prihlásila do grantovej výzvy o finančnú podporu  a stali sme sa "Držiteľom ceny za najlepšiu prezentáciu" o ktorej rozhodli prítomní účastníci. Prezentácia bola zameraná na nápaditú, vynaliezavú a objavnú recykláciu predmetov z domácnosti, ktorú fantastický odprezentovali žiačky školy Nina Hamráková a Zoja Iľašová.

Hneď po podpísaní zmluvy sme sa pustili do práce, ktorá trvala šesť týždňov. Našim zámerom bolo – Minimalizovať odpad – Recyklovať odpad – Znova použiť odpad, dať mu druhú šancu. Chceli sme pozmeniť pohľad rodičov, pedagógov ale predovšetkým žiakov na vyprodukovaný odpad prostredníctvom vybudovania oddychovej zóny z odpadového materiálu. Mimochodom vedeli ste, že mesto Spišská Nová Ves týždenne vyprodukuje 1000 ton odpadu ?? Surprised

Žiakov v našej škole chceme učiť nielen vedomostiam, rozvíjaniu športového ducha, ale považujeme za dôležité ich vychovávať aj k ochrane životného prostredia a tak podporovať všestranný rozvoj osobnosti. Snažili sme sa tvorivou formou viesť žiakov k tomu, že opätovné používanie má vyššiu prioritu ako recyklácia.

Na otvorenie našej oddychovej zóny, dňa 29.6.2015,  prijalo pozvanie niekoľko významných hostí, okrem iných primátor mesta PhDr. Ján Volný PhD. a generálny riaditeľ spoločnosti Embraco Norbert Brath,  ktorí sa úprimne potešili z výsledku práce. V projekte sa bude pokračovať opäť v septembri, nápadov je veľa  a odpadu ešte viac.

Autorkami projektu sú p. uč. Mgr. R. Dračková, Mgr. M. Štubňová a PaedDr. M. Dugasová, samozrejme bez spolupráce ostatných kolegov, rodičov a hlavne žiakov by nebolo možné zrealizovať tak nádhernú oddychovú zónu, ktorá skrášľuje prostredie školy. Všetkým zúčastneným veľká vďaka za pomoc, podporu a vynaložený čas.Wink

foto v galérii

Späť na všetky aktuality