• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Exkurzia Bratislava
december 19, 2017

Exkurzia Bratislava - Body exhibition

Dňa 24.11.2017 navštivili žiaci 6.-9. roč. našej školy pod vedením pp. uč. Mgr.M. Daniela a A.Cpina veľmi hodnotné výstavy z oblasti biológie-Home Body Exhibition a Slovenské národné múzeum z oblasti fyziky-Aurélium s ukážkami zákonitosti fyzikálnych javov. K doplneniu celodenného programu bola aj návšteva Au Parku.
Žiaci si exkurziou rozšírili obzor z prírodovedných predmetov a utužili kamarátske vzťahy

Späť na všetky aktuality