• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Generálna skúška E-TESTOVANIA 9 - 2016
marec 16, 2016

9.3.2016  sa na našej škole uskutočnila Generálna skúška elektronickej formy Testovania 9-2016. Túto možnosť využilo 12 žiakov z IX.A a IX.B.

V meste Spišská Nová Ves sa do Generálnej skúšky E-Testovania 9-2016 zapojili len dve školy, a to ZŠ Komenského a ZŠ Nad Medzou.

E-TESTOVANIE 9 je elektronická forma testovania žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9, resp. T9). Je rovnocenné s papierovou formou Testovania 9. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.

Žiakom testujúcim elektronicky pridal e-Test manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.
Forma: online


Termín E-TESTOVANIA 9-2016: 6. apríl 2016

Späť na všetky aktuality