• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Gymnastický deň pre MŠ
marec 26, 2016

Dňa 15.3.2016 sme na našej škole usporiadali Gymnastický deň pre deti z MŠ Komenského,  MŠ Z. Nejedlého a MŠ Tomašíková ul. Celkovo 51 detí  absolvovalo 6 testov (stoj na 1 nohe, chôdza vzad, skoky do strán, hlboký predklon, skok do diaľky, kľuky).  Výsledky testov poslúžia učiteľom, ale i rodičom, v ktorých schopnostiach ich dieťa vyniká, alebo má nedostatky. Test GYM FIT zisťuje úroveň pohybových schopností - sily, koordinácie, pohyblivosti a vytrvalosti. Okrem merania úrovne pohybových schopností sa zisťujú aj antropometrické ukazovatele - pred začiatkom testovania sa zmeria výška a hmotnosť a zaznamená sa vek dieťaťa. Tieti ukazovatele slúžia na výpočet BMI indexu, ktorý určuje pomer hmotnosti a výšky. Výsledok BMI indexu poskytuje zhodnotenie telesných parametrov dieťaťa, či ide o dieťa anorektické, dieťa s miernou nadváhou, alebo s priemernou hmotnosťou. Každé dieťa obdrží diplom, na ktorom sú jeho výsledky snaženia zaznamenané + sladkosť a darček za účasť.

Po zvládnutí testov si deti vyskúšali rôzne gymnastické náčinie, ktoré nám prepožičala Slovenská gymnastická federácia.

Veľká vďaka žiakom 8.A,Smile ktorí boli nápomocní pri organizácii podujatia. Ďakujeme!

foto TU a vo fotogalérii

My v TV Reduta - Llink TU: http://www.snv.sk/spravy/?video=160315-3

Späť na všetky aktuality