• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Imatrikulácia prvákov
október 28, 2014

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Zdalo by sa, že ak do školy príde dieťa  a pravidelne do nej chodí, stane sa  z neho riadny žiak. Nie je to však celkom tak. Je síce prvákom, ale ešte potrebuje, aby ho medzi seba prijali jeho starší spolužiaci. Takéto niečo sa udialo 27. 10. 2014 aj v Základnej škole na Komenského  ulici. Býva tradíciou, že koniec októbra patrí slávnostnej  imatrikulácii – prijatie prvákov do cechu žiackeho.

Rodičia mali možnosť vidieť, čo dokážu starší spolužiaci ich detí ale aj ich vlastné deti, ktoré preukázali svoju šikovnosť pri plnení rôznych náročných disciplín. Po tom, ako prváčikovia zvládli úlohy, ktoré pre nich vymysleli deviataci, boli prijatí do cechu žiackeho – najskôr  prešli školskou cestičkou, potom ukázali, že majú silu a odvahu, vypili elixír múdrosti, aby získavali v škole dobré známky, dostali na tvár pomazanie kriedou, aby sa im dobre písalo  a nakoniec dostali kľúč od školskej brány, aby nezabudli, do ktorej školy patria.


       Po slávnostnom prijatí  prváci sľúbili, že sa budú dobre učiť, slušne správať a vzorne reprezentovať svoju školu. Druháci im predviedli krátky program. Uvoľnenú atmosféru slávnostnej imatrikulácie vystriedali neopakovateľné chvíle. Symbolickým pasovaním veľkou ceruzou sa prváci oficiálne stali členmi cechu žiackeho . Každému z nich bude tento významný deň pripomínať certifikát, imatrikulačná čiapka a kľúč od školskej brány.

        Poďakovanie patrí našim deviatakom, ktorí s radosťou pomohli pri zdarnom priebehu imatrikulácie.

Späť na všetky aktuality