• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Testovanie Komparo
november 14, 2012

Naši žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili celoslovenského testovania spoločnosti Exam testing s.r.o.

KOMPARO - systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe.

Škola získava cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát

 • o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch,
 • o tom, ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
 • o tom, aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými (!) školami.

Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, vďaka ktorým je možné vyhodnocovať aj tzv. pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.

Žiaci sú testovaní v týchto bodoch svojej vzdelávacej cesty:

 • na konci 4. ročníka (na výstupe z I. stupňa a na vstupe na II. stupeň) - modul ZŠ-T-4
 • na konci 6. ročníka/prímy OG (priebežné testovanie) - modul ZŠ-T-6
 • v 8. ročníku/tercie OG (priebežné testovanie) - modul ZŠ-T-8
 • v 9. ročníku/kvarte OG (na výstupe z II. stupňa) - modul ZŠ-T-9
/Pre ďalšie informácie - kliknite na http://www.exam.sk/ucitel-komparo-uvod/ucitel-komparo-info.html , odkiaľ sú prevzaté aj predošlé informácie/.
Späť na všetky aktuality