• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

NOVINKY Z NAŠEJ ŠKOLY

Žiť energiou
november 14, 2014

Ž I Ť   E N E R G I O U

Záleží nám na tom, aby naši žiaci  vedeli, ako môžu ušetriť energiu, poznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok. Preto sme  využili  materiály a interaktívne hry, pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. 

Dňa 11. novembra 2014 sa v našej základnej škole konal projektový deň  Žiť energiou. Zapojili sa  triedy tretieho, štvrtého a šiesteho  ročníka.   O nezabudnuteľný  zážitok sa postarala SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA. Organizátori pripravili sedem stanovíšť so zaujímavými aktivitami:

Chutná energia – meranie elektrického napätia v ovocí a zelenine. Elektrina je tu odjakživa. Prvý, kto ju využíval, boli starovekí Gréci. Po starogrécky sa povie jantár elektrón. No a keď tento jantár pošúchali  nejakou látkou, tak vydal iskru. Dozvedeli sme sa, že ak do ovocia dáme dva rôzne kovy, môžeme merať elektrinu. V ovocí sa nachádzajú kyseliny a s tými kovmi môžeme zmerať, aký elektrický náboj má ovocie.

Žrúti energie – meranie spotreby energie vybraných elektrospotrebičov, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Tu mali vybrať z predmetov ten, ktorý podľa nás spotrebuje najmenej energie. Zistili sme, že najmenej energie spotrebúva zo spotrebičov nabíjačka batérií, rádio a najviac žehlička na vlasy, rýchlovarná konvica a fén.

Fuk sem, fuk tam predstavenie Beaufortovej stupnice merania vetra, meranie sily fúknutia a jeho prirovnanie k stupnici. Vietor je obnoviteľný zdroj energie. Na Slovensku je veterná elektráreň v Cerovej na Záhorí. Typické veterné mlyny sú v Holandsku, Nemecku a Dánsku. Prístroj, ktorým sa meria sila a rýchlosť vetra, sa volá ANEMOMETER.

Balónová raketa – aplikovanie Newtonovho zákona akcie a reakcie – meranie  dráhy prejdenej nafúkaným balónom.

Teplo, teplejšie, horúco – meranie teploty tela a okolitých predmetov termokamerou a práca s ňou. Každý predmet má nejakú teplotu. Na meranie teploty sa používa TERMOKAMERA. Používa na hľadanie ľudí. Tu sme mali za úlohu nájsť čo najteplejší predmet v miestnosti.

S vetrom opreteky – základy aerodynamiky – slalom s fénom  a pingpongovou  loptičkou. Všetko je o prúdení vzduchu. Keď prúdi rýchlo,  tak sa predmety priťahujú. Preto sa zabuchnú dvere a lopta sa točí. Na tomto stanovišti nás čakala úloha. Mali sme prejsť dráhu s pusteným fénom a pingpongovou loptičkou za čo najkratší čas.

Bicykluj a svieť -  výroba elektrickej energie na bicykli. Zistili sme, že ak si nabijeme elektrobatériu  za 0,02€,  prejdeme na elektrickom bicykli zo SNV do Popradu.

Každé zo stanovíšť  bolo niečím zaujímavé. Na začiatku si skupiny vymysleli zábavné mená,  napr. Žiarovky, Blesky, Kúzelní energetici, Energický tím, Atómová energia... Na koniec sa spočítali body a bolo vyhodnotenie. Nehľadali sme víťazov, ale išlo o zamyslenie sa detí nad využívaním energie v bežnom živote a o spôsoboch správneho využívania a následné šetrenie energiou. U všetkých zúčastnených zvíťazili získané vedomosti, šikovnosť a tímový duch.

Ohlas bol veľmi dobrý. Spokojnosť žiakov a pedagógov bola veľká. Žiaci po prvýkrát počuli, že aj v ovocí je elektrina, že nedokážeme vyfúknuť pingpongovú loptičku z lievika, o aerodynamike, o tom ako funguje vrtuľa, ktorú poháňa vietor,...

 

Reakcie žiakov:

-          Dnes bol  najlepší deň v škole, aký som za 6 rokov v škole zažila.

-      Dnes prišli k nám do školy veľmi múdri ľudia, ktorí dokážu zaujímavé veci....Bol to veľmi pekný deň s energiou.

-          Veľmi sa mi páčilo všetko. Čo ma nudilo? Nič, všetko bolo zábavné. Za tie darčeky ďakujem, za to pero – čo ma naučí všetko,....  Chcem, aby ste prišli zas.

-          Bol to úžasný deň.

-          Priala by som si takýto deň prežiť ešte raz.

 

Ďakujeme za krásne prežitý deň .......Laughing

Späť na všetky aktuality