• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

AUDIT zelenej školy

1.ročník Zelenej školy 2014/2015

prioritnou témou je ENERGIA

Téma: VODA

rak2.jpg

 

 

 

 

 

smajlík.jpg

 • Pravidelná kontrola batérií
 • ŠJ používa na umývanie riadu čistiace prostriedky, ktoré majú bezpečnostnú kartu
 • Motivačné obrázky o šetrení vody
 • Projektové vyučovanie Deň vody
 • Najnižšia spotreba vody 2014/15 za posledné 3 rok
 • Vlastná studňa

smajlikSMUTNY.jpg

 • Vlastná čistička odpadových vôd
 • Musíme začať zachytávať dažďovú vodu
 • Využívať studňu na polievanie rastlín, nie pitnú vodu
 • Teplá voda nie je všade
 • Využívať čistiace prostriedky bez chemikálií
 • Doplniť viac motivačných obrázkov k šetreniu vody

 

Téma: ENERGIA

slimak.jpg

smajlík.jpg

 • Rozhlasové relácie
 • Projektové dni
 • Nástenky
 • Plastové okná
 • Zateplená budova školy
 • Pravidelná kontrola spotreby plynu a elektrickej energie
 • Po skončení vyučovania učitelia vypínajú elektrické spotrebiče z pohotovostného režimu

smajlikSMUTNY.jpg

 • „EKO – hliadky“ zabezpečiť správne vetranie vo vykurovacom období, zhasínanie svetiel počas prestávok aj po skončení vyučovania
 • Zaviesť pravidelné akcie o energii, ktoré pomáhajú šetriť elektrickou energiou “Deň bez energie“
 • Spojazdniť nefunkčné ventily na radiátoroch
 • Nové, efektívne kúrenie
 • Výmena starých žiaroviek za úsporné žiarivky
 • Rýchla výmena blikajúcich svetiel
 • Motivačné obrázky zhasínanie svetiel, pri žalúziach, ako správne vetrať

 

Téma: DOPRAVA  A OVZDUŠIE

zaba.jpg

smajlík.jpg

 • Vhodné dopravné prostriedky pri výletoch a exkurziách
 • V blízkosti školy MHD
 • Stojany na bicykle
 • Informácie pre bezpečné jazdenie na bicykli

smajlikSMUTNY.jpg

 • Suchá a bezpečná úschovňa pre bicykle
 • Cyklotrasa v okolí školy
 • Bezbariérové chodníky
 • Vjazd do areálu školy bez stretu so žiakmi
 • Zmenšovať množstvo znečisťujúcich látok z vykurovania
 • Akcie na podporu pešej a cyklistickej dopravy

 

Téma: ODPAD

ježko.jpg

smajlík.jpg

 • Zber papiera 2-krát ročne
 • Zber PET fliaš
 • Pravidelný zber vrchnákov z PET fliaš
 • Zber hliníkových viečok
 • Zber použitých batérií
 • Kompostovisko
 • Triedenie odpadu v triedach

smajlikSMUTNY.jpg

 • Zber skla
 • Školský antikvariát
 • Burza kníh
 • Bioodpad z tried odchádza do komunálneho odpadu

 

Téma: ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

korytnacka.jpg

smajlík.jpg

 • Školská záhrada
 • Povinné prezúvanie
 • Nakupujeme výrobky od slovenských výrobcov
 • Poskytujeme diabetickú stravu

smajlikSMUTNY.jpg

 • Používať recyklovaný papier
 • Používať ekologické prostriedky
 • Používať bio potraviny
 • Umožniť výber jedál v jedálni

 

Téma: ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

fuzac.jpg

smajlík.jpg

 • Čistenie studničiek
 • Akcie pri príležitosti Dňa Zeme
 • Upratovanie areálu školy
 • Pestovanie kvetov, skalky, záhonov
 • Botanická záhrada
 • Bylinková záhradka

smajlikSMUTNY.jpg

 • Zvýšiť počet kvetov v triedach
 • Skleník
 • Altánok na vonkajšiu výučbu
 • Vysadiť viac ovocných stromov
 • Pestovať zeleninu na školskom pozemku
 • Obnoviť živý plot