• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
IKT
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

oranzova.png

Všeobecne o IKT

/informačno-komunikačné technológie/

Samozrejmosťou pri zavádzaní inovatívnych metód do vzdelávania je využívanie počítačovej techniky, počítačov, interaktívnych tabúľ, notebooku a datavideoprojektora a tiež je to jedna z priorít našej školy. V súčasnosti máme na škole zriadené 2 počítačové učebne a jednu multimediálnu učebňu.

O chod celého počítačového systému sa starajú dva servery. Tie sa starajú okrem iného aj o mailové schránky všetkých učiteľov, kontrolu prístupu na internet, fileserver, a iné. Učitelia majú zriadené tzv. VPN prístupy, aby sa mohli na server pripájať aj z domu a mať tak všetky potrebné materiály vždy so sebou.

Okrem klasického pevného pripojenia je na škole zriadené aj wifi pripojenie, na ktoré je možné sa pripojiť po potvrdení určitých podmienok /tlačivo v položke Dokumenty na stiahnutie/.

V rámci školského vzdelávacieho programu na škole vyučujeme Informatickú výchovu od prvého ročníka a na celom druhom stupni Informatiku. Počítače a techniku využívame aj na iných predmetoch ako už spomenutých. Zapojili sme sa do viacerých projektov - Ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky, Modernizácia vyučovacieho procesu na základných školách, ... V priebehu minulých rokov sme boli tzv. školiacim centrom infoveku, kde sme vyškolili viac ako 200 učiteľov z okresu.

Škola je stále zapojená do projektu Infovek, v rámci ktorého sme okrem počítačovej techniky získali množstvo výhod - výukové programy, pripojenie na internet, licencie k potrebnýmn programom, ...

Aj v rámci vyučovania jazykov využívame interaktívnu tabuľu a príslušné programy k pracovným zošitom.

Zapojili sme sa aj do projektu "Bez kriedy" a tým zlepšili vzájomnú komunikáciu učiteľov so žiakmi a rodičmi.

Pre získanie viacerých výukových materiálov máme zriadený prístup do zborovne.sk a tiež datakabinet.sk.