• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

V školskom roku 2016/2017 je naša škola  súčasťou projektu Jedlá zmena. Jedlá zmena je realizovaná v rámci programu Zelená škola, ktorý je najväčším environmentálnym programom na svete.

Projekt Jedlá zmena súbežne prebieha v partnerských krajinách:

 • Poľsko,
 • Slovinsko,
 • Rumunsko,
 • Chorvátsko,
 • Lotyšsko,
 • Malta,
 • Bulharsko,
 • Česká republika.

V tomto školskom roku je na Slovensku  zapojených 50 škôl.

O projekte

Jedlá zmena reaguje na rastúci záujem o zodpovednú konzumáciu potravín (napr.: predchádzanie plytvaniu jedlom, zníženie spotreby mäsa, vyhýbanie sa palmovému oleju, problematika dovozu potravín...), ktorý bol zaznamenaný medzi slovenskou verejnosťou a školami. Našim cieľom je prispieť k mobilizácii mládeže a prehĺbiť poznanie o vzájomnej závislosti a prepojenosti dnešného sveta potravín. Chceme motivovať  a umožniť školským komunitám získať skúsenosti, vďaka ktorým môžu prostredníctvom globálneho vzdelávacieho programu na školách aktívne prispieť k zodpovednému spôsobu spotreby potravín.

Koľko kilometrov precestujú potraviny, kým sa dostanú na náš tanier?

Prečo je dobré zamerať sa na lokálne produkty?

Ako súvisí naše stravovanie so životmi ľudí na inom kontinente?

Čo znamená zodpovedná spotreba?

Aj na takéto otázky žiaci získajú odpovede. Spolu so  žiakmi sa  pozrieme na potraviny trošku inak, prostredníctvom medzinárodného projektu Jedlá zmena.

Realizačný tím školy: Kristína Szuperáková V.A, Kiara Bakošová V.A, PaedDr. Andrea Baluchová

Trvanie projektu: od 1.9.2016 do 30.6.2017