• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Organizácia vyučovania

 Vyučovanie na našej základnej škole je v školskom roku 2016/2017 jednosmenné.
 • Organizácia vyučovania

  1. hodina     8:00 – 8:45
  2. hodina     8:55 – 9:40
  3. hodina     9:55 – 10:40
  4. hodina   10:55 – 11:40
  5. hodina   11:50 – 12:35
  6. hodina   12:45 – 13:30
  7. hodina   14:10 - 14:55
  7.-8. hodina 14:10 - 15:40
 • Nultá vyučovacia hodina v prípade delenia na skupiny na náboženskú a etickú výchovu resp. športová príprava v športových triedach so zameraním na ľadový hokej a triednicka hodina.
 • Počet vyučovacích hodín v jednotlivých triedach - stanovené Štátnym vzdelávacím programom - dostupné na www.statpedu.sk - ISCED1 a ISCED2, doplnené voliteľné hodiny v rámci Školského vzdelávacieho programu.
 • Školský klub detí   - ranná družina - 6:15 - 7:50, poobedňajšia činnosť - po vyučovaní  - po skončení poslednej vyučovacej hodiny do 16:30
 • Krúžková činnosť: po skončení vyučovania  - od 14:00
 • Vyučovanie prebieha kvalifikovanými učiteľmi a trénermi spĺňajúcimi príslušnú kvalifikáciu v danom športe.

 • Na 1. stupni: 
  iŠkVP - ISCED1 - inovatívny Školský vzdelávací program v 1. a 2. ročníku
  ŠkVP - ISCED1  - Školský vzdelávací program v ročníkoch 3. - 4.tom.
 • Na 2. stupni:
  iŠkVP - ISCED2 - inovatívny Školský vzdelávací program v 5.-tom  a 6-tom ročníku
  ŠkVP - ISCED 2 - Školský vzdelávací program v ročníkochv ročníkoch 7.-9.-tom.
 • V ŠKD - vyučovanie podľa výchovného programu