• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Naše úspechy

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2015/2016.

Ocenenie našich úspešných prvákov

I.A      Ema Kacvinská, Zuzka Mišlanová, Katka Tužáková  - reprezentácia triedy v umeleckých súťažiach  

I.B      Tamara Goleňová- reprezentácia triedy vo vedomostných súťažiach

Ema Gurová     reprezentácia triedy vo vedomostných a umeleckých súťažiach

______________________________________________________________

Ocenenie najúspešnejších žiakov našej školy, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

Vedomostné súťaže žiakov 1. stupňa

Mladý zdravotník

Tamara Ružbacká, Kamila Plačková, Kristína Szuperáková zo IV.A, Paula Birošová, Lukáš Felber, Viktória Tornayová z III.B – 3. miesto okresné kolo

Maks – celoslovenská matematická  súťaž – úspešní riešitelia z II.B - Tadeáš Labuda( prednes), Alex Drlík, Maroš  Sopkovič,  Nina Tokolyová  ( prednes)  ,  Nina Maximová ( prednes , spev)  Alexandra Hudáčeková ( prednes )

________________________________________________________________

Vedomostné súťaže žiakov 1. stupňa

Biologická olympiáda okresné kolo

Martin Labuda zo VII.A – 2. miesto

Matej Grec zo VII.A– 3. miesto

Geografická olympiáda okresné kolo

Sabína Ovčiariková z IX.A– 3. miesto

Ema Kršiaková z V.A – 3. miesto

 

Olympiáda ANJ

Paula Zemková zo VI.B - okresné kolo 2. miesto

Matematická olympiáda

Zoja Iľašová zo VI.A- 5. miesto, úspešná riešiteľka

Peter Kresťanko z IX.B - úspešný riešiteľ MO a FO

Pytagoriáda – okresné kolo

Matej Slivka z V.A – 5. miesto, úspešný riešiteľ

Astronómia – okresné kolo

Ema Kršiaková z V.A - 1. miesto, kraj – 5. miesto

Marek Topoli z V.A - 2. miesto

Matej Slivka z V.A 3. miesto – kraj 2. miesto

Denis La Thanh zo VI.A- 4. miesto

Mladý záchranár – okresné kolo

Adriena Milana Palenčárová, Sabína Ovčiariková,  Filip Nadžady z IX.A, Samuel Fabián  z IX.B - 1.miesto,

Celoslovenské kolo 13.miesto

_________________________________________________________________

 

Umelecké súťaže

Slávik Slovenska – okresné kolo  Mário Gregor 1. miesto

Nina Hamráková – Hviezdoslavov Kubín okresné kolo 1. miesto, účasť v krajskom kole

Kristína Slaninová – Hviezdoslavov Kubín,  okresné kolo 2. Miesto

 

Tatiana Jakubeková – Hviezdoslavov Kubín,  obvodné kolo 3. miesto

Ema Tokolyová Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo 1.miesto

                               Šaliansky Maťko okresné kolo 2. Miesto

 

Športové súťaže – dievčatá

Florbal mladšie žiačky –  okresné a krajské kolo 1. miesto

Natália Plencnerová zo VI.A, Lucia Filipová,  Lenka Lišková, Tamara Jarembáková, Natália Pokutová zo VII.A, Ema Tokolyová, Tatiana Jakubeková, Zdenka Marcinová zo VII.B, Kristína Muránska zo VI.B

Florbal staršie žiačky – okresné kolo 2. miesto, krajské kolo 3. miesto

Sabína Ovčiariková , Kristína Slaninová, Katarína Kostelníková, Adriena Milana Palenčárová, Luciána Jenčáková, Anna Paučová z IX.A, Karin Vospáleková, Viktória Rodáková z IX.B

Atletika – okresné kolo

Luciána Jenčáková z IX.A– beh na 60 m – 1. miesto, beh na 300m – 2. miesto

Štafeta 4 x 60 m v zložení Luciána Jenčáková, Sabína Ovčiariková, Kristína Slaninová z IX.A, Lucia Filipová zo VII.A  obsadili 3. miesto

Volejbal – okresné kolo – 3. miesto

Kristína Slaninová, Katarína Kostelníková, Adriena Milana Palenčárová z IX.A

Ema Tokolyová, Tatiana Jakubeková zo VII.B, Dominika Gavláková z VIII.A

Gymnastický štvorboj – okresné kolo kategória C

Ema Tokolyová – 1. miesto

Družstvo dievčat v zložení Ema Tokolyová, Tatiana Jakubeková zo VII.B, Kristína Muránska, Nina Hamráková zo VI.B 

Malý futbal – Dôvera cup – okresné kolo – 3. miesto

Natália Plencnerová zo VI.A, Tamara Jarembáková, Natália Pokutová zo VII.A,

Vanesa Jendrálová z V.A, Michaela Giňová zo VI.B

Vybíjaná – okresné kolo 3. miesto

Natália Pokutová, Lenka Lišková zo VII.A, Ema Tokolyová zo VII.B, Natália Plencnerová, Michaela Kovárová,  Zoja Iľašová  zo VI.A, , Kristína Muránska,  Monika Giňová zo VI.B, Ema Kršjaková, Vanesa Jendrálová, Natália Omastová V.A

______________________________________________________________

Športové súťaže – chlapci

Florbal – starší žiaci – okresné kolo – 1. miesto, krajské kolo 3. Miesto

Martin Bača, Samuel Džerenga, Alexander Klempár, Vratko krempaský, Tomáš Ludányi, Matej Petrek, Jakub Slivka, Štefan Takáč, Bartlomej Arthur Wsol z IX.B,  Matej Ondas zo VII.B

Cezpoľný beh – okresné kolo 2. Miesto

Jakub Slivka z IX.B, Ivan Novák z VIII.B

Atletika – okresné kolo

Štafeta – 4 x 60 m v zložení Roland Franko z IX.A, Samuel Jurčák, Ivan Novák z VIII.B, Matej Petrek z IX.B obsadila 1. Miesto

Výtvarná súťaž pri príležitosti osláv 40. výročia školy

 1. 1.   supeň – Kamila Plačková IV.A 
 2. 2.   stupeň – Nina Hamráková – VI. B

Za pomoc pri príprave osláv 40. výročia školy oceňujeme dievčatá z VIII.A

Alexandru Maskaľovú, Dominiku Kováčovú, Doniniku Gavlákovú, Viktóriu Gavlákovú, Viktóriu Kováčovú  a Nikolu Nogovú

 Kolégium zelenej školy uskutočnilo zber papiera ,nazbieralo sa 2654 kg

Najviac papiera doniesli : Kiara Bakošová zo IV.A 188 kg

                                              Ján Gyomrai  z III.A 138 kg

                                              Sabína Ovčiariková z IX.A  104 kg 

 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2011/2012.

1.      stupeň:

Slovenský jazyk a literatúra

 • Šaliansky Maťko – školské kolo – 16 súťažiacich
 • Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo – 2. miesto – Jaroslav Pollák

Matematika

 • Pytagoriáda 3. ročník – školské kolo – 29 riešiteľov
 • Pytagoriáda 4. ročník – školské kolo – 25 riešiteľov      
 •                                - obvodové kolo – 6 riešiteľov – 2 úspešní riešitelia
 • Matematický Klokan – 55 riešiteľov – 3 úspešní riešitelia
 • Matematický korešpondenčný seminár MAKSÍK – 25 žiakov 2. – 4. ročníka
 • Vševedko – 14 žiakov 3. – 4. ročníka

Telesná výchova

 • Gymnastický štvorboj – okresné kolo – 1. – 3. ročník: chlapci - 3. miesto
 •                                                                          dievčatá  - 3. miesto
 • ORANGE CUP Bratislava – celoslovenské kolo – 5. miesto
 • Minifutbal – chlapci – okresné kolo – 3. miesto

Výtvarná výchova

 • EKOVÝKRES – okresné kolo – 2. miesto
 • MESTO DEŤOM – výtvarná súťaž – FARMA - KOHÚT – 1. miesto

2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra

 • Hviezdoslavov Kubín – spádové kolo: 2. kategória – 1. miesto
 •                                                       3. kategória – 2. miesto
 •                                        - reprezentácia v obvodovom kole
 • Šaliansky Maťko
 • Medzinárodný deň školských knižníc – vzbudiť záujem o čítanie, zvýšiť čitateľskú gramotnosť

Dejepis

 • Spiš a naše mesto
 • Dejepisná olympiáda – obvodové kolo

Anglický jazyk

 • Olympiáda v Anglickom jazyku – školské kolo, obvodové kolo – 4. miesto

Hudobná výchova

 • SLÁVIK SLOVENSKA – obvodové kolo

Matematická olympiáda:

Úspešnými riešiteľmi  obvodného  kola sa stali:

 •      O. Petruf, P. Kresťanko (5.C) –p. Romanová
 •       S. Petreková ( 7.A) - 6.miesto- p. Romanová

Matematická Pytagoriáda

V obvodnom kole sa úspešnými riešiteľmi stali :      

 •       M. Gurčík ( 6.A ) - p.Romanová
 •       L. Donová ( 6.A) - p. Romanová

MAKS a Klokan

 • Žiaci sa zapojili aj do ďalších mat. súťaží MAKS a Klokan, v ktorých niektorí boli úspešní aj v rámci SR.

V súťaži MAKS

Maximálny počet-

 • 3 hviezdičky získala:  S. Petreková - (7.A) -9. miesto v kraji- p.Romanová

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli:

 • 2 hviezdičky:  P. Kresťanko (5.C) - p. Romanová
 • 1 hviezdička:  M. Petrek, J. Slivka (5.C) – p. Romanová

Matematický Klokan

 • V súťaži Matematický Klokan sa úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola stala:  A.M. Palenčárová (6.A) - p. Romanová

Fyzikálna olympiáda

Obvodné kolo, kategória F:

 •      M. Burčík (8.A) - 4.miesto- p. Mlynarčíková
 •      L. Gaľová (8.A) - 5.miesto- p. Mlynarčíková
 •      P. Kostelník (8.A) - 6.miesto- p. Mlynarčíková

Astronomická súťaž:

 Obvodné kolo:

 •       K. Slaninová (5.A)- 3. miesto- p. Mlynarčíková
 •      M. Le Than  ( 7.C) – 1. miesto- p. Mlynarčíková
 •       L. Petruf (7.C)- 3. miesto- p. Mlynarčíková

Krajské kolo:

 •      K. Slaninová (5.A)- 9. miesto- p. Mlynarčíková
 •      M. Le Than (7.C) – 9. miesto- p. Mlynarčíková
 •      L. Petruf (7.C)- 12. miesto- p. Mlynarčíková

Chemická olympiáda

Obvodné  kolo – úspešní riešitelia:

 •      L. Gáborová  ( 9.A) - 6.miesto- p. Vojtášová
 •      E. Košíková  ( 9.A) - p. Vojtášová

 

Biologická olympiáda:.

 Obvodné kolo,  kategória E :

 •      M. Burčík (8.A) - 1. Miesto- p. Grecová
 •      B. Dračková (9.A) - 2. miesto- p.Grecová
 •      A. M. Palenčárová (5.A) - 3. miesto- p.Grecová
 •      K. Repková (5.A) - 6. miesto- p.Grecová

Krajské kolo - úspešný riešiteľ:

 •      M. Burčík (8.A) - 3. miesto- p.Grecová

Geografická olympiáda

Obvodné kolo:

 •      S. Ovčiariková (5.A)5. miesto- p. Palenčárová
 •      M. Gurčík (6.A) – 6. Miesto- p.Palenčárová
 •      M. Kožár  ( 9.A) - 7.miesto- p.Palenčárová

Výsledky  športových  súťaží: 

Celoslovenské  súťaže:

 • Hokejbal                  - 1.miesto
 • Florbal starší žiaci   - 3.miesto

Krajské súťaže:

 • Hokejbal – 1. miesto
 • Florbal   Orion Cup   starší  žiaci      - 1. miesto                                 
 •                -Exel  Cup    starší žiaci       - 2. miesto
 •                                     staršie žiačky   - 2. miesto
 •                                     mladší žiaci     - 2. miesto
 •                                     mladšie žiačky - 2. miesto

Okresné súťaže: 

 • Hokejbal  1. miesto
 • Florbal    Orion cup           staršie žiačky   - 1. miesto
 •                                       starší žiaci        - 1. miesto
 •                                       mladšie žiačky - 3.miesto
 •                                       mladší žiaci      - 1. miesto
 •                Ekel cup            staršie žiačky    - 1. miesto
 •                                       starší žiaci        - 1. miesto
 •                                       mladšie žiačky  - 1. miesto
 •                                       mladší žiaci       - 1.miesto
 • Atletika- Iveta Klimášová -  vrh guľou - 2.miesto
 •                Samuel Švagerko    - skok do výšky  - 2.miesto
 •                Matúš Lux – beh na 60 m - 3. miesto
 • Súťaž mladých záchranárov -  2.miesto
 • V rámci XVI. Ročníka Spišských športových hier:
 •    Plávanie  - Sofia Petreková  -100 m prsia – 1. miesto
 •    Atletika – Samuel Švagerko  - skok do výšky – 1. miesto
 •    Stolný tenis – Andrea Štiavnická    - 1. miesto
 •                        Sabína Ovčiariková  - 2. miesto
 •                        Karin Mačugová       - 3. Miesto
 •    Florbal – 2. miesto

Úspechy v školskom roku 2011/2012

Je veľmi ťažké obsiahnuť všetky úspechy, ktoré škola dosahuje vo výchovno-vzdelávacej oblasti a tiež v rámci športovej oblasti, lebo sa škola zúčastňuje skoro všetkých súťaží vyhlasovaných Ministerstvom školstva, Slovenskou asociáciou športu na školách, OZ Kalokagatiou, Slovenským olympijským výborom, ...

 • V prebiehajúcom školskom roku za najväčší športový úspech možno považovať 2. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky vo florbale starších žiakov.
 • v oblasti hokeja a športových hokejových tried možno považovať za úspech aj skončenie základnej časti starších žiakov v ľadovom hokeji, kde sa naši deviataci umiestnili na 2. mieste.
  V minulom školskom roku bolo veľkým úspechom 6. miesto v rámci Slovenskej republiky starších žiakov v ľadovom hokeji a taktiež 6. miesto spomedzi 36 družstiev žiakov našej hokejovej prípravky.
 • Je ťažké obsiahnuť všetky hokejové úspechy našich bývalých žiakov, snáď stojí za spomenutie Michal Sersen, ktorý hráva ruskú KHL, brankár Július Hudáček, ktorý je oporou v bráne majstrovských Košíc, Libor Hudáček, Ľubomír Vaic, Martin Bakoš - HC Slovan Bratislava. Ďalšími hráčmi, ktorí hrajú v prebiehajúcom ročníku Slovnaft extraligy sú napr. Richard Smotrila - Žlilina, Adam Lapšanský, Richard Rapáč, Stanislav Jasečko, Tomáš Nadašdi- Poprad,
   Miroslav Vantroba, Matej Cunik, Radomír Heizer, Lukáš Vartovník, Matej Hamrák - Banská Bystrica, Matúš Leskovjanský - Zvolen.
 • Teší nás taktiež nominácia a účasť našich bývalých žiakov v reprezentačných výberoch:
  napr. v roku 2010 na MS 20 - ročných: Adam Jánošík, toho času hrajúceho juniorskú ligu v zámorí
  a v súčasnosti Orange 20: Boris Krempaský a Roman Ihnaťo.
 • v ďalších reprezentačných výberoch sa pravidelne zúčastňujú: Branislav Rapáč, Vladimír Klinga, Juraj Kucirko, Róbert Kirner, Ján Dulák, Tomáš Vrana, Jakub Lapšanský a ďalší.