• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Otvorené hodiny pre škôlkárov!

   Aj v tomto školskom roku spolupracujeme so škôlkami. Pripravujeme pre nich otvorené hodiny s našimi prvákmi, aby takto získali predstavu, čo ich čaká na základnej škole v prvom ročníku.

Ľahšie tak prechádzajú na základnú školu. Spoločné hodiny sú prínosom nielen pre škôlkárov, ale aj pre našich žiakov, ktorí sa chcú pochváliť tým, čo sa už v prvom ročníku naučili.

Škôlkári sa takýmto spôsobom oboznamujú s prostredím základnej školy a tiež so systémom práce v prvom ročníku. Zúčastnili sa na viacerých vyučovacích hodinách vrátane slovenského jazyka, matematiky, telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, tvorivej matematiky a tvorivého čítania a písania.

Veríme, že sa budúcim prváčikom u nás páčilo.