• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Pedagogický zbor

Vedúci zamestnanci školy:

                   Riaditeľ školy:                                         RNDr. Peter Kresťanko
                   Zástupca riaditeľa školy:                       PaedDr. Marcela Melikantová
                   Zástupca riaditeľa školy:                       Mgr. Katarína Ovčiariková

Poradné orgány školy:             

                   PK prírodovedných predmetov:                  Mgr. Ivona Romanová 
                   PK predmetov teoretického zamerania:        Mgr. katarína Laufová
                   PK jazykov                                                 Mgr. Judita Iľašová
                   PK výchov:                                                 Mgr. Katarína Ovčiariková
                   MZ I. stupňa:                                              Mgr. Andrea Baluchová
                   MZ výchov mimo vyučovania:                      Mgr. Dana Kottnerová

Výchovný poradca: Mgr. Judita Iľašová

Koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov: Mgr. Katarína Melegová

Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Eva Kupčíková

Koordináror environmentálnej výchovy: RNDr. Marta Mlynarčíková

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Monika Vojtášová

Koordinátor zdravej školy: Mgr. Katarína Ovčiariková

Triedni učitelia:

I.A PaedDr. Andrea Baluchová 
I.B PaedDr. Mária Dugasová
I.C PaedDr. Slávka Gurová
II.A Mgr. Katarína Melegová
III.A Mgr. Jana Šofranková
III.B Mgr. Jana Ivančáková
IV.A Mgr. Jana Lehotská
IV.B Mgr. Jana Nováková
IV.C Mgr. Monika Štubňová

V.A Mgr. Ivona Romanová
V.B Ing. Monika Vojtášová
VI.A Mgr. Ingrid Leščinská
VI.B Ing. Anna Mrázová
VI.C Mgr. Renáta Dračková
VII.A Mgr. Dagmar Bočkaiová
VII.B  RNDr. Marta Mlynarčíková
VIII.A  Mgr. Ivan Jetš
VIII.B  Mgr. Katarína Proksová
VIII.C  Mgr. Andrej Cpin
IX.A Mgr. Katarína Laufová
IX.B PaedDr.. Oľga Palenčárová

Netriedni učitelia:
Mgr. Ľubomír Jetš, Mgr. František Gonda, Mgr. Jana Bobková, Mgr. Marián Daniel, Mgr. Judita Iľašová, 

Vychovávatelia ŠKD:
Mgr. Dana Kottnerová, Anna Majerčáková, Mgr. Otília Ondášová

Tréneri športovej prípravy:
škola:Ľubomír Jetš, Mgr. František Gonda
klub: Ján Bednár, Ladislav Karaffa, Štefan Rusnák, Barbora Kežmarská, Peter Potenga, Jozef Hrubý
prípravka HK: Pavol Hrubý, Miloš Muránsky, Peter Filip, Samuel Polomský, Peter Kristián, Barbora Kežmarská

Pedagogický asistent: Martina Škopová

Tajomníčka školy: Alena Bobková

Ekonómka školy: Ing. Marcela Jasečková

Školník: Peter Suchý

Upratovačky: Jana Kopťarová, Lívia Jendrálová, Jana Fiflíková, Anna Majková, Marcela Farkašová