• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Európsky deň jazykov!

Dňa 26. septembra sa na našej škole uskutočnil v rámci Európskeho dňa jazykov projektový deň so zameraním na multikultúrnu výchovu.

   V tento deň žiaci pracovali na projektoch v cudzích jazykoch, okrem toho žiaci na lingvistických stanovištiach prezentované rôzne jazyky, s ktorými sa môžu v súčasnej viacjazyčnej Európe bežne stretnúť.

   Cieľom projektového dňa bolo vzbudiť v žiakoch nielen záujem o štúdium cudzích jazykov, ale aj multikultúrne povedomie, ktoré sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou života každého Európana.

Na záver "Projektového dňa" žiaci odprezentovali svoje Projekty pred svojimi spolužiakmi a návštevníkmi školy. Veríme, že sme týmto projektovým dňom zvýšili záujem o jazyky, čo bolo aj hlavným cieľom tohto projektového dňa.

Práce môžete nájsť aj vo fotogalérii.