• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Samsung school

Ako už samotný názov hovorí, jedná sa o využívanie samsung zariadení v škole. Účasťou v projekte máme na škole zriadenú tabletovú učebňu s 20-timi tabletmi, notebookom a interaktívou tabuľou. 

Dôležitým okamihom v danom projekte boli uskutočnené viaceré školenia, ktorých sa zúčastnili naši učitelia, aby mohli plnohodnotne využívať získanú techniku.

Tabletové riešenie je výborným doplnkom pre deti a žiakov, ktorí sa s danou technikou stretávajú denne. Je veľmi prospešné, že sa myslelo aj na kontrolu obsahu a používania získaných tabletov. Spolu s nimi sme získali aj softvér na kontrolu obsahu a prístupu, pomocou ktorého je možné napr. zablokovať účastníka resp. tablet, zdieľať obsah jedného tabletu do ostatných, riešiť testovanie, ...