• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Školský časopis - "Rebeli spoza lavice".

  Sme veľmi radi, že sa na našej škole podujalo zopár jednotlivcov - redaktorov, vydávať školský časopis!

Názov školského časopisu: Rebeli spoza lavice!

Časopis vydávajú naši žiaci pod vedením p. učiteliek. Je výsledkomm práce žiakov v dramatickom, resp. redakčnom krúžku. Mladí redaktori v ňom informujú o všetkých podujatiach konaných na škole. Má viacero zaujímavých rubrík, ako napr. Zo života školy, SMS-káreň, Komiks, kvíz, ...

Na tomto mieste, aj v časti dokumenta, uverejníme postupne všetky čísla nášho časopisu.

Verím, že prispeje k zvýšeniu záujmu o našu školu, a tiež o život v nej.

Tu si môžete stiahnuť jednotlivé čísla našich časopisov:

casopis1.pdf

casopis2.pdf

casopis3.pdf

casopis4.pdf