• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 3.4. do 7.4.2017 v čase od 8,00 do 17,00 hod v priestoroch herne školského klubu detí v škole.

V dňoch 3., 4. a 5. apríla 2017 budú v základných školách zapisované len deti, ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves  a to podľa školských obvodov

Školský obvod Záklladnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves v zmysle VZN č.4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zahŕňa nasledujúce ulice:

Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť) a Arnutovce (časť), Danišovce  (časť), Domaňovce  (časť), Hnilčík  (časť), Chrasť nad Hornádom  (časť), Iliašovce  (časť), Jamník  (časť), Lieskovany  (časť), Matejovce nad Hornádom  (časť), Odorín  (časť), Poráč  (časť), Teplička  (časť), Letanovce  (časť), Spišské Tomášovce  (časť), Vítkovce  (časť).

K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa. Rodič so sebou prinesie občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťaobčiansky preukazzákonného zástupcu a poplatok na učebné pomôcky. Pri striedavej starostlivosti  musí byť podpis obidvoch rodičov.

Rodič je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.

Zápis bude prebiehať zábavnou rozprávkovou formou, ktorej súčasťou bude aj Kernov test.

 

zapisPreco1.jpg