• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Zdravá škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

zlta.png

Zdravá škola

Od roku 1995 je činnosť školy v rámci zdravej školy zameraná na 3 oblasti:
 1. zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia
  /rozhlasové relácie a besedy so zameraním na ochranu životného prostredia, brigády na úpravu areálu školy, zber papiera a tetrapakových obalov/
 2. výchova žiakov k zdraviu
  /besedy zamerané na správnu výživu, životosprávu, problematiku drogovej závislosti, fajčenia, AIDS, HIV, prevencia proti infekčným chorobám,
  Škola pokračuje mliečnom programe predajom jogurtov, ochuteného mlieka/
 3. zvýšenie pohybovej aktivity žiakov
  /mimoškolských aktivít, organizovanie súťaží -  Olympiáda žiakov 1. stupňa, turnajov v stolnom tenise, florbale spolu s učiteľským kolektívom, .../