• obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
 • obr
Škola
Aktuality

RegisterFAOBJZ.gif

Registerzmlúv, FA, IBJ - rok 2016

 korculovanie2.jpg
Rezervácia ihrísk!

4.jpg
Škola aj na facebooku!!! - viac v časti Novinky!

2.jpg
Školská hokejbalová liga

5.jpg
Multifunkčné ihrisko

Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania

Projekt realizujeme s NUCEMom /Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania/. Všetky informácie ohľadom danéjo projektu môžete získať kliknutím TU.

Keďže sme v hodnotení vybraných škôl do daného projektu po stránke vybavenia výpočtovou technikou a využívaním IKT v predmetoch uspeli výborne, tak nebol problém s realizáciou jednotlivých druhov testovaní.

Do projektu sme sa zapojili už v roku 2014. Uskutočnili sme viacero druhov testovaní a dotazníkov, pomocou ktorých sa posúvame stále dopredu a rešpektujeme výsledky jednotlivých testovaní a dotazníkov, aby sme lepšie obstáli pri celonárodných testovaniach a hodnotení školy. Zameriavame sa nielen na testovanie detí a žiakov, ale zlepšujeme aj klímu školy a učiteľského zboru. 

Zapojenie do projektu nám okrem softvérového vybavenia v hodnote desiatok tisíc Eur prináša aj možnosť stretávať sa s príkladmi, resp. testami, ktoré žiaci riešia v každoročných Testovaniach 5 aj Testovaniach 9. 

Každý rok sa zapájame do Generálnej skúšky E-Testovania 5 aj E-Testovania 9, za čo sme získali poďakovanie od NUCEMu. /Mimochodom spoločnosť NUCEM vytvára a realizuje aj Testovanie 5, resp. Testovanie 9 v papierovej podobe/

Žiaci školy si tak môžu vyskúšať prostredie ETESTU, v ktorom sa uskutočňuje a E-Maturita.

etest.jpg

Súčasťou aj našej filozofie školy je podpora informačno-komunikačných technológií v rámci edukačného procesu aj v rámci mimovyučovacieho času. 

Tým, že ako jediná škola v meste máme postavený vlastný server a taktiež terminálový server pre žiakov a učiteľov, správa jednotlivých užívateľov a nastavenie potrebného softvéru je pre nás značne jednoduchšie ako v iných školách.

Naša účasť v danom projekte je určitou prestížou v rámci nielen mesta, ale aj Slovenska, lebo v danom projekte spolupracuje iba uzavretý počet škôl.