Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Vedúci zamestnanci školy:

                   Riaditeľ školy:                                         RNDr. Peter Kresťanko
                   Zástupca riaditeľa školy:                       PaedDr. Marcela Melikantová
                   Zástupca riaditeľa školy:                       Mgr. Katarína Ovčiariková

Poradné orgány školy:              

                   PK prírodovedných predmetov:                  Mgr. Ivona Romanová 
                   PK predmetov teoretického zamerania:        Mgr. Katarína Laufová
                   PK jazykov                                                 Mgr. Judita Iľašová
                   PK výchov:                                                 Mgr. Katarína Ovčiariková
                   PK ŠHT                                                      Mgr. Ľubomír Jetš
                   MZ I. stupňa:                                              Mgr. Jana Šofranková
                   MZ výchov mimo vyučovania:                      Mgr. Dana Kottnerová

Výchovný poradca: Mgr. Judita Iľašová

Koordinátor drogovej prevencie a sociálnopatologických javov: Mgr. Katarína Melegová

Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Eva Kupčíková

Koordináror environmentálnej výchovy: RNDr. Marta Mlynarčíková

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Monika Vojtášová

Koordinátor zdravej školy: Mgr. Katarína Ovčiariková

Triedni učitelia:

I.A Mgr. Jana Lehotská 
I.B Mgr. Otília Ondášová
I.C Mgr. Jana Bobková
II.A Mgr. Katarína Melegová
II.B Mgr. Monika Štubňová
III.A PaedDr. Slávka Gurová
III.B Mgr. Jana Nováková
IV.A Mgr. Jana Šofranková
IV.B Mgr. Jana Hrušovská

V.A Mgr. Katarína Laufová
V.B PaedDr.. Oľga Palenčárová
V.C Mgr. František Gonda
V.D Mgr. Andrej Cpin
VI.A Mgr. Ivona Romanová
VI.B Ing. Monika Vojtášová
VII.A Mgr. Ingrid Leščinská
VII.B  Ing. Anna Mrázová
VII.C Mgr. Renáta Dračková
VIII.A  Mgr. Dagmar Bočkaiová
VIII.B  RNDr. Marta Mlynarčíková
IX.A Mgr. Ivan Jetš
IX.B Mgr. Katarína Proksová

Netriedni učitelia:
Mgr. Jana Ivančáková, Mgr. Ľubomír Jetš, Mgr. Marián Daniel, Mgr. Judita Iľašová, 

Vychovávatelia ŠKD:
Mgr. Dana Kottnerová, Anna Majerčáková, Mgr. Mária Macejková

Tréneri športovej prípravy:
škola:Ľubomír Jetš, Mgr. František Gonda
klub: Ján Bednár, Ladislav Karaffa, Štefan Rusnák, Mgr. Peter Potenga
prípravka HK:  Barbora Kežmarská, Miloš Muránsky, Peter Filip, Peter Kristián, Jozef Hrubý, Michal Novák, Korheľ

Pedagogický asistent: Martina Škopová, Mgr. Slavomíra Kleinová

Tajomníčka školy: Alena Bobková

Ekonómka školy: Ing. Marcela Jasečková

Školník: Peter Suchý

Upratovačky: Jana Kopťarová, Lívia Jendrálová, Jana Fiflíková, Ružena Farkašová, Lucia Turčaniková