Menu

El. žiacka knižka Webmail +421 53 4299191, +421 903650143 info@zskomensn.sk

Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 4.4. do 10.4.2017 v čase od 8,00 do 17,00 hod v priestoroch herne školského klubu detí v škole.
V dňoch 4. a 5. apríla 2018 budú v základných školách zapisované len deti, ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves  a to podľa školských obvodov. 

Školský obvod Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves v zmysle VZN č.4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zahŕňa nasledujúce ulice:

Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť)

K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa. Rodič so sebou prinesie občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.